Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Histioteuthis reversa: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=1] Median Record   No. 1
a = 0.6229 cm ML   
b = 2.4200   Ref. 26178
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.6229 2.420 Yes  unsexed 2.5 - 12.0 ML  68  Spain Balearic Islands/1995-1996 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15